Info om Finnmark Forlag

Finnmark Forlag ble foretaksregistrert i 2004 og startet så smått opp høsten 2008. Forlaget er under utvikling som et lite, spesialforlag med hovedvekt på finnmarks og nordnorsk historie og forskningslitteratur. Finnmark Forlag har som intensjon å utgi skriftlig og billedlig materiale innen historie, arkitektur og kultur om Nord-Norge, og da spesielt om Finnmark. Stoffmessig vil det legges vekt på å utgi materiale både om samisk, kvensk og norsk historie. Tidsmessig vil dette materiale vektlegge hele perioden fra rikssamlingens begynnelse og fram til 2.verdenskrig, men også materiale før og etter dette tidsskille vil kunne bli utgitt. I første omgang vil det være egenprodusert materiale som utgis. Innehaver og utgiver er Trond Gabrielsen, utdannet arkitekt fra NTH, Universitetet i Trondheim (NTNU) 1981 og master i historie fra Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) 2007. Hefter og bøker vil kunne bestilles direkte fra forlaget. Utgitte artikler av forfatteren legges etter hvert ut på nettsiden http://finnmarkforlag.no til fri nedlasting.

FINNMARK FORLAG
ved Trond Gabrielsen

Adresse:
Otto Ruges vei 10
1359 EIKSMARKA

Telefon:
988 47 946

URL:
http://finnmarkforlag.no

E-post:

Org. nr:
986 344 241

Bankkonto:
9365 15 71489

Finnmark Forlag © 2008